Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka

Witamy na stronie CSOPOiD. Skoro trafiłeś tutaj prawdopodobnie szukasz pomocy w kryzysowej sytuacji rodzinnej. Związek się rozpada, a drugi rodzic utrudnia ci kontakt z dzieckiem? Czy na dodatek zostałeś fałszywie oskarżony? Czujesz się dyskryminowany przez Sądy w toczącej się sprawie rodzinnej, bądź dopiero stanąłeś przed koniecznością napisania pisma do Sądu!?

Pisanie podań

Nie masz żadnego planu działania w sprawach sądowych?
Dobrze trafiłeś! Jesteśmy Organizacją Społeczną, która czynnie pomaga członkom naszego Stowarzyszenia w Sądach.

Stowarzyszenie pomoże Ci przyjąć nową taktykę postępowania w Sądzie:

  • Zapewni Ci wsparcie w pisaniu wszelkiego rodzaju pism.
  • Nauczy Cię jak przebiega rozprawa sądowa, jak się zachować, jak zadbać o to, by Twoje zeznia zostały wysłuchane i rzetelnie zaprotokołowane, wnioski dowodowe przyjęte i przeprowadzone.
  • Nauczymy Cię korzystać z Twoich praw, abyś miał pełną kontrolę nad toczącą się sprawą i aby niczego nie "załatwiono" za twoimi plecami.
  • Jako upoważnieni przedstawiciele "CSOPOiD" możemy czynnie uczestniczyć w niektórych sprawach sądowych dążąc do uzyskania korzystnego orzeczenia dla Ciebie.

Jednak pamiętaj, jeśli Ty nie zaangażujesz się w prowadzenie swojej sprawy, to nikt za Ciebie tego nie załatwi. Możemy jedynie Ci pomóc, aby Twoje sprawy zostały w Sądzie rzetelnie załatawione.

Pomóż sobie póki nie jest za późno, zgłoś się do nas zanim Sąd orzeknie niekorzystnie w Twojej sprawie!

Naszym celem jest dobro rodziny, rodziny widzianej oczami dziecka, czyli prawo dziecka do opieki przez oboje rodziców. Prawa dorosłych są dla dziecka abstrakcją, pojęcie rozwodu oraz wzajemna niechęć do siebie rodziców jest dla dziecka niezrozumiała, gdyż ono zawsze będzie kochać ich oboje. Przekazywanie dziecka pod opiekę tylko jednego z rodziców jest zbrodnią popełnianą przez Służby Sądowe na dziecku, zbrodnią polegającą do pozbawiania dziecka prawa do miłości drugiego rodzica.

Regulamin Stowarzyszenia stanowi, że członkami Centralnego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca i Dziecka może zostać każdy - zarówno mężczyzna jak i kobieta - chodzi przecież właśnie o nie dyskryminowanie żadnej ze stron.

Od wielu lat Organizacje Społeczne zabiegają o zmianę prawa, tak aby m.in. pomóc rodzicom, których kontakty z dzieckiem są utrudnione. Także dziadkowie i krewni powinni mieć szersze możliwości widywania się z maluchem. Obecnie rzadko się zdarza, by matka (bo w znacznej większości ten problem dotyczy matek), która mimo orzeczenia Sądu uniemożliwia widzenie się dziecka z ojcem, została ukarana.

Pomoc w jednostkowych, konkretnych przypadkach jest tylko jedną z form działalności Stowarzyszenia. Popieramy każdą organizację i każdy przejaw działalności ukierunkowanej na wprowadzenie do Prawa Rodzinnego nowych regulacji dotyczących opieki wspólnej. Popieramy również każdą inicjatywę mającą na celu poprawienie statusu społecznego rodzin przez chociażby zmniejszenia obciążenia fiskalnego.

W Polsce znane są przypadki, w których ojcowie latami nie widywali swoich dzieci. Dlaczego ? Nie chcieli ? Nie - winne jest orzecznictwo Sądów polskich, winni są sędziowie, którzy błędnie interpretują prawo, przodują tu Sędziowie Sądów Rodzinnych.

Prawo Rodzinne, cywilne jest niedoskonałe, a Sądy Rodzinne często ignorują wiarygodne dowody co ma wpływ na rzetelność orzeczenia. Prawo i Sądy Rodzinne nie chronią rodziny, wydaje się wręcz, że ich zadaniem jest jej niszczenie. "Dobro dziecka" jest sloganem, pustym frazesem wypowiadanym przez różne pseudo-autorytety, które doprowadzają do tego, że w około 95% przypadków Sądy przyznają opiekę nad dzieckiem matce, a tylko w 5% ojcu, mimo tego że jest statystycznie niemożliwe aby 95% kobiet miało lepsze warunki i predyspozycje do wychowywania dzieci niż ojcowie. W tym czasie w domach dziecka w Polsce przebywa ponad 100 000 dzieci, które nie są sierotami, a które zostały odebrane swoim rodzicom wbrew ich woli, często z powodu biedy.

żąc do uzyskania korzystnego dla Ciebie